Strona główna > Wystawa > Treści

Zasady technologii oświetlenia LED

Jan 25, 2018

Zasady technologii oświetlenia LED

LED jest angielskim skrótem diody elektroluminescencyjnej, a mianowicie: lekką diodą wzbudzenia, należącą do pewnego rodzaju elementu półprzewodnikowego. Rdzeniem diody emitującej światło jest wafel półprzewodników typu p i n. Pomiędzy półprzewodnikami typu p i typu n znajduje się warstwa przejściowa zwana złączem pn. W niektórych połączeniach PN materiałów półprzewodnikowych, wstrzykiwane nośniki mniejszości, w połączeniu z nośnikami większościowymi, uwalniają nadmiar energii w postaci światła, przetwarzając energię elektryczną bezpośrednio w energię świetlną. Złącze PN plus napięcie wsteczne, mniejszość nośników jest trudna do wstrzyknięcia, nie świeci. Zastosowanie tej zasady iniekcji diod elektroluminescencyjnych zwanych diodami świecącymi, powszechnie znane jako LED.


Kiedy znajduje się w przednim stanie roboczym (to jest, oba końce plus napięcie przewodzenia), prąd przepływa od anody LED do katody, kryształ półprzewodników emituje światło o różnych kolorach od ultrafioletu do podczerwieni. Intensywność światła jest związana z prądem. Na przykład LED jest jak hamburger, materiał emitujący światło jest "pasztecikami" na antresoli, a elektrody na górze i na dole to pieczywo z mięsem. Poprzez badanie materiałów luminescencyjnych ludzie stopniowo opracowywali różne jasne kolory, elementy LED o wyższej i wyższej skuteczności świetlnej, ale bez względu na to, w jaki sposób ogólna zasada luminescencji i struktura LED nie zmieniły się zbytnio.