Strona główna > Wystawa > Treści

Oświetlenie LED powszechnie stosowane w tabeli słownictwa angielskiego

Feb 08, 2018

1 płyta montażowa 背板

2 Odniesienie napięcia pasma 带 隙 电压 参考

3 punkty stacjonarne 工作台 电源

4 Schemat blokowy 方块 图 5 Wykres Bode 波特 图

6 Bootstrap 自 举

7 Dolna FET Dolna FET

8 łyżek kubełkowych 桶形 电容

9 podwozi 机架

10 Combi-sense Combi-sense

11 stałe źródło prądu 恒流 源

12 Core Sataration 铁芯 饱和

13 częstotliwości zwrotnicy 交叉 频率

14 tętnienia prądu 纹波 电流

15 Cykl po cyklu 逐 周期

16 pominięć cyklu 周期 跳 步

17 Dead Time 死 区 时间

18 Temperatura DIE 核心 温度

19 Wyłącz 非 使 能, 无效, 禁用, 关 断

20 biegun dominujący 主 极点

21 Włącz 使 能, 有效, 启用

22 ESD Rating ESD 额定值

23 Rada oceniająca 评估板

24 Przekroczenie poniższych specyfikacji może spowodować trwałe uszkodzenie urządzenia lub awarię. Działanie poza parametrami określonymi w sekcji Parametry elektryczne nie jest implikowane.

超过 下面 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 损害 或 设备 故障. 建议 要 要 要 要 在 电 特性 的 的 的 的 的 的.

25 Krawędź do uzupełniania 下降沿

26 postać zasługi 品质 因数

27 napięcie ładowania pływaka 浮充 电压

28 stopień mocy powrotnej 反 驰 式 功率 级

29 spadek napięcia na przewodzie 前 向 压降

30 wolnego biegu 自由 运行

31 Dioda wolnego biegu 续 流 二极管

32 Pełne obciążenie 满 负载 33 napęd bramy 栅极 驱动

34 stopień napędu bramy 栅极 驱动 级

35 Gerber plot

36 płaszczyzny uziemienia 接地 层

37 Henry 电感 单位: 亨利

38 Model ciała ludzkiego 人体 模式

39 Histereza 滞 回

40 Prąd rozruchowy 涌入 电流

41 Odwracanie 反相

42 zdenerwowany 抖动

43 Złącze 结 点

Połączenie 44 kelwinów 开 尔 文 连接

45 Ołów Ramka 引脚 框架

46 Bezołowiowe 无铅

47 zmiana poziomu 电 平 移动

48 Regulacja linii 电源 调整 率

49 regulacja obciążenia 负载 调整 率

50 numer partii 批号