Strona główna > Wystawa > Treści

Projektowanie krajobrazu oświetlenia powinny spełniać wymagania

Mar 28, 2018
  1. Projektowanie architektury krajobrazu oświetlenia należy przestrzegać ogólnych wymagań projekt oświetlenia miejskiego krajobrazu. Krajobraz jasność, kolor światła i światła i cienia efekty powinny być skoordynowane z ogólnie lekkie środowisko w obszarze.

  2. Gdy oświetlenie krajobrazu obejmuje zabytków starożytnych budynków, znaki nawigacji lotniczej, itp., lub instalowane w miejscach publicznych, instalacje oświetleniowe powinny uzyskać zatwierdzenie od odpowiednich służb.

  3. Ustawienie Oświetlenie krajobrazu powinny reprezentować cechy budynku lub konstrukcji i powinien pokazać trójwymiarowy sens sztuki architektonicznej.

  4. Dla punkt orientacyjny budynków i budowli z znaczenie polityczne i kulturalne znaczenie należy podkreślić, jako obiekt główny programu projektującego oświetlenie regionalnego krajobrazu.